Informacja

Powstanie POL-MIEDŹ TRANS związane jest z odkryciem złóż miedzi na terenie Dolnego Śląska.

 1. 1968

  Historia firmy sięga 1968 roku, kiedy na bazie transportu samochodowego Kombinatu oraz transportu samochodowego i kolejowego Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa i Inwestycji przy KGHM decyzją Dyrektora Naczelnego Kombinatu Tadeusza Zastawnika powołano Zakład Transportu. Był on jednym z zakładów zaplecza ciągu technologicznego, a jego zadaniem było zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie transportu samochodowego i kolejowego.

 2. Lata 70-te

  W połowie lat 70-tych uruchomiono stację paliw oraz centralny magazyn olejów i smarów.

 3. 1991

  W roku 1991 Kombinat Górniczo-Hutniczy przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przyjmując nazwę KGHM Polska Miedź S.A., której oddziałem został Zakład Transportu.

 4. 1996

  Powstanie POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., w wyniku wydzielenia Zakładu Transportu jako jednoosobowej spółki należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzącej działalność w zakresie: towarowego transportu kolejowego rzeczy, osobowego i towarowego transportu drogowego, logistyki produktów naftowych, zarządzania infrastrukturą, napraw taboru kolejowego oraz taboru samochodowego.

 5. 2008

  W roku 2008 ze struktur POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wydzielono Wydział Utrzymania Infrastruktury, do którego zadań należało m.in. remonty torów, konserwacja urządzeń sterowania ruchem, na bazie którego utworzono spółkę PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

 6. 2011

  Z końcem 2011 roku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. zakończyła działalność w zakresie naprawy taboru samochodowego.

 7. Lipiec 2015

  POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. do lipca 2015 roku prowadziła działalność w zakresie: transportu kolejowego rzeczy, transportu drogowego osób i rzeczy, logistyki produktów naftowych, naprawy taboru kolejowego oraz zarządzania infrastrukturą. W dniu 31.07.2015 roku nastąpił podział POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o o. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz spółkę nowo zawiązaną (spółki przejmujące należą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) części majątku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. W wyniku podziału POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. nie prowadzi już działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, logistyki produktów naftowych oraz zarządzania infrastrukturą.

 8. Lipiec 2021

  Spółka Pol-Miedź Trans uruchomiła swój pierwszy pociąg intermodalny, który wyjechał z Lubina do słoweńskiego portu Koper nad Adriatykiem. W ten sposób dołączyliśmy do międzynarodowego projektu intermodalnego, jakim jest korytarz transportowy pomiędzy Polską i Słowenią, łączący Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim i Śródziemnym. Wagony platformy oraz jednosystemowa lokomotywa elektryczna z silnikiem dojazdowym Gama Marathon przeznaczone do przewozu kontenerów, zostały pozyskane w oparciu o dofinansowanie pochodzące z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 9. Obecnie

  Obecnie POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie towarowego transportu kolejowego oraz napraw taboru kolejowego, zarówno na rzecz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jak i podmiotów zewnętrznych.