POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Biuro Zarządu Siedziba główna

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190

59-301 Lubin, woj. dolnośląskie

Sekretariat

sekretariat@pmtrans.pl

(+48) 76 847 18 00

(+48) 76 847 18 09

Główny Księgowy

(+48) 76 847 18 50

(+48) 605 332 409

Informacje rejestrowe

REGON: 390464303 NIP: 692-17-43-667

BDO: 000153318

Wysokość kapitału zakładowego: 119 707 500 zł

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS0000117031 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Dział Zakupów

Kierownik Działu

(+48) 785 809 912

(+48) 76 749 68 40

(+48) 76 847 17 77

(+48) 76 749 68 83

(+48) 76 847 12 02

Dział Umów

Kierownik Działu

(+48) 76 847 18 86
(+48)  667 872 466

Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Kierownik Działu

 (+48) 76 847 18 38

Dział Elektroenergetyczny

Kierownik Działu

(+48) 76 847 17 04

(+48) 721 776 504

Dział Administracji i Zarządzania Majątkiem

Kierownik Działu

+48) 76 847 10 70

(+48) 783 990 412

Dział Komunikacji i Marketingu

(+48) 783 990 625

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

ODDZIAŁ TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dyrektor Oddziału Transportu Kolejowego

(+48) 76 847 17 00

(+48) 609 460 016

Sekretariat Oddziału Transportu Kolejowego

otk@pmtrans.pl

(+48) 76 847 17 00

(+48) 76 847 17 01

Dział Dyspozytury

Kierownik Działu

(+48) 76 724 60 84

(+48) 785 935 807

Dyspozytor Trakcyjny

Dyspozytor Trakcyjny

wpl_trakcja@pmtrans.pl

(+48) 76 749 38 25

(+48) 661 914 221

Dyspozytor Liniowy

Dyspozytor Liniowy

ed_otklubin@pmtrans.pl

(+48) 76 847 17 47

(+48) 785 807 700

Wydział Handlu

Kierownik Wydziału

handlowy@pmtrans.pl

 

(+48) 76 847 17 72

(+48) 601 271 295

Wydział Bezpieczeństwa Kolejowego

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Transporcie Kolejowym.

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM)

(+48) 76 847 17 40

(+48) 605 321 760

Wydział Napraw Lokomotyw

Kierownik Wydziału

(+48) 76 847 17 71
(+48) 601 595 489

Wydział Napraw Wagonów

Kierownik Wydziału

(+48) 601 271 273

Dział Utrzymania Lokomotyw

Kierownik Działu

(+48) 667 879 612

Dział Utrzymania Wagonów

Kierownik Działu

(+48) 76 747 71 82
(+48) 601 271 287

    Formularz kontaktowy

    Wyślij widomość