Zarząd

  1. Tymoteusz Pruchnik – Prezes Zarządu
  2. Zbigniew Bytnar – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  1. Tomasz Śliwak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Krzysztof Golubiewski  –Członek Rady Nadzorczej
  3. Piotr Jeżak – Członek Rady Nadzorczej
  4. Małgorzata Kot – Członek Rady Nadzorczej
  5. Roman Woźniak – Członek Rady Nadzorczej