Zarząd

  1. Dariusz Liszewski – Prezes Zarządu
  2. Konrad Kessler – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  1. Tadeusz Szeląg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Katarzyna Mędraś  – Członek Rady Nadzorczej 
  3. Adam Dzwonkowski – Członek Rady Nadzorczej 
  4. Bogusław Oleksy – Członek Rady Nadzorczej