POL–MIEDŹ TRANS

Do świadczonych usług podchodzimy profesjonalnie, co możemy potwierdzić posiadanymi certyfikatami i licencjami

Certyfikat ECM
Licencja transport rzeczy
Polityka bezpieczeństwa
UTK Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa
Certyfikat bezpieczeństwa A
Certyfikat bezpieczeństwa B
Polityka Utrzymania Wagonów Towarowych