Usługi w zakresie krajowego transportu towarowego.

Oddział dysponuje lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi oraz wagonami różnych typów.

Zakres usług:

 • realizacja przewozów kolejowych rzeczy dla KGHM Polska Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KGHM oraz podmiotów zewnętrznych, z uwzględnieniem postanowień wynikających z obowiązujących w transporcie kolejowym przepisów oraz z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM),
 • obsługa tzw. „przewozów gorących” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica”,
 • wykonywanie usług dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica” w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm,
 • prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym m.in. koncentratu miedzi, kruszyw,
 • kompleksowe usługi transportowe towarów koleją,
 • obsługa manewrowa bocznic i punktów ładunkowych,
 • wykonywanie prac utrzymaniowo – naprawczych dla taboru i sprzętu własnego oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie:
  • remontów, napraw i przeglądów środków transportu kolejowego,
  • remontów, napraw i przeglądów środków transportu wewnętrznego,
  • remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie warsztatów lokomotywowni i wagonowni.