Usługi

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie krajowego transportu towarowego. Oddział dysponuje lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi oraz wagonami różnych typów.

 

ZAKRES USŁUG:

 

kompleksowe usługi transportowe towarów koleją (więcej informacji),

 

obsługa manewrowa bocznic i punktów ładunkowych,

 

prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym m.in. koncentratu miedzi, kruszyw,

 

wykonywanie prac utrzymaniowo – naprawczych dla taboru i sprzętu własnego oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie (więcej informacji):

remontów, napraw i przeglądów środków transportu kolejowego,

remontów, napraw i przeglądów środków transportu wewnętrznego,

remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie warsztatów lokomotywowni i wagonowni,

 

Realizacja przewozów kolejowych rzeczy dla KGHM Polska Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KGHM oraz podmiotów zewnętrznych, z uwzględnieniem postanowień wynikających z obowiązujących w transporcie kolejowym przepisów oraz z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM)

 

obsługa tzw. „przewozów gorących” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica”,

 

wykonywanie usług dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica”, w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm.