Władze spółki

Zarząd

  • Prezes Zarządu – Marcin Jankowski
  • Członek Zarządu – Zbigniew Bytnar

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady – Stanisław Andrzej Potycz
  • Zastępca Przewodniczącego Rady – Wojciech Kurzyjamski
  • Sekretarz Rady – Adam Babuśka
  • Członek Rady – Jakub Bednarek