Historia

Powstanie POL-MIEDŹ TRANS związane jest z odkryciem złóż miedzi na terenie Dolnego Śląska. Dla budującego się od lat 60-tych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie niezbędna była własna baza transportowa.

1968
Historia firmy sięga 1968 roku, kiedy na bazie transportu samochodowego Kombinatu oraz transportu samochodowego i kolejowego Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa i Inwestycji przy KGHM decyzją Dyrektora Naczelnego Kombinatu Tadeusza Zastawnika powołano Zakład Transportu. Był on jednym z zakładów zaplecza ciągu technologicznego, a jego zadaniem było zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie transportu samochodowego i kolejowego.
lata 70te
W połowie lat 70-tych uruchomiono stację paliw oraz centralny magazyn olejów i smarów.
1991
W roku 1991 Kombinat Górniczo-Hutniczy przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przyjmując nazwę KGHM Polska Miedź S.A., której oddziałem został Zakład Transportu.
1996
Powstanie POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., w wyniku wydzielenia Zakładu Transportu jako jednoosobowej spółki należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., prowadzącej działalność w zakresie: towarowego transportu kolejowego rzeczy, osobowego i towarowego transportu drogowego, logistyki produktów naftowych, zarządzania infrastrukturą, napraw taboru kolejowego oraz taboru samochodowego.
2008
W roku 2008 ze struktur POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wydzielono Wydział Utrzymania Infrastruktury, do którego zadań należało m.in. remonty torów, konserwacja urządzeń sterowania ruchem, na bazie którego utworzono spółkę PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
2011
Z końcem 2011 roku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. zakończyła działalność w zakresie naprawy taboru samochodowego.
lipiec 2015
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. do lipca 2015 roku prowadziła działalność w zakresie: transportu kolejowego rzeczy, transportu drogowego osób i rzeczy, logistyki produktów naftowych, naprawy taboru kolejowego oraz zarządzania infrastrukturą.
W dniu 31.07.2015 roku nastąpił podział POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz spółkę nowo zawiązaną (spółki przejmujące należą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) części majątku POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
W wyniku podziału POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. nie prowadzi już działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, logistyki produktów naftowych oraz zarządzania infrastrukturą.
obecnie
Obecnie POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie towarowego transportu kolejowego oraz napraw taboru kolejowego, zarówno na rzecz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jak i podmiotów zewnętrznych.