Dane spółki

Nazwa: POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin

Tel.: (+48 76) 847 18 00, fax.: (+48 76) 847 18 09

e-mail: sekretariat@pmtrans.pl

REGON: 390464303

NIP: 692-17-43-667

Wysokość kapitału zakładowego: 62 874 500 zł

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000117031 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.