POL–MIEDŹ TRANS Srebrnym Partnerem Konferencji NAVIRAIL 2017

Spółka POL–MIEDŹ TRANS została Srebrnym Partnerem Konferencji NAVIRAIL 2017, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 18 – 19.10.2017 roku. Konferencja jest organizowana w celu wymiany poglądów przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową.

Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni politycy i samorządowcy, przedstawiciele urzędów, instytucji, uczelni i firm, takich jak: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Krajowa  Administracja Skarbowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Instytut Kolejnictwa, a także Zespół Portów Szczecin i Świnoujście S.A., PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Agenda NAVIRAIL 2017 przewiduje dyskusję zaproszonych gości oraz uczestników na temat; efektywności ekonomicznej współczesnych łańcuchów transportowych, czy inwestycji w infrastrukturę transportową dla zwiększenia stymulacji rozwoju gospodarki.