POL-MIEDŹ TRANS NA KONFERENCJI NAVIRAIL 2017

W dniach 18-19.10.2017 roku w Szczecinie odbyła się konferencja NaviRail 2017. Spółka POL-MIEDŹ TRANS była srebrnym partnerem tego wydarzenia.

Konferencja NaviRail 2017, która została zorganizowana m.in. przez miesięcznik Kurier Kolejowy, w założeniu ma być platformą współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskami związanymi z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi. Jej celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska dla całego sektora transportu.

Konferencji towarzyszyły liczne i ciekawe debaty. Podczas pierwszej z nich dyskutowano o znaczeniu portów w Szczecinie i Świnoujściu dla Europy Środkowo-Wschodniej. W jej trakcie wiele uwagi poświęcono projektowi pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m i efektom, jakie ta inwestycja przyniesie obu portom, jak również inwestycjom infrastrukturalnym, jakie w portach w niedalekim czasie zostaną wykonane.

Równie cenne i ciekawe wnioski towarzyszyły kolejnej debacie poświęconej zagadnieniu efektywności ekonomicznej współczesnych łańcuchów transportowych. Zaproszeni uczestnicy panelu wraz z pozostałymi uczestnikami konferencji wspólnie zastanawiali się nad zagadnieniami transportowej multimodalności – port-drogi, port-kolej, port-żegluga śródlądowa. Ożywiona dyskusja doprowadziła wszystkich uczestników do wniosków o fundamentalnym znaczeniu transportu kolejowego w multimodalnych łańcuchach dostaw.

Drugi dzień konferencji obejmował zagadnienia związane działaniem służb kontrolnych i podatkowych w portach. Mowa była o innowacyjności w gospodarce morskiej oraz o obsłudze interesariuszy portów i wprowadzanych w tym obszarze ułatwieniach administracyjnych dedykowanych przedsiębiorcom.

Prezes Zarządu Spółki POL-MIEDŹ TRANS Pan Marcin Jankowski udzielił wywiadu dotyczącego planów rozwojowych Spółki, który został zamieszczony na portalu Kuriera Kolejowego, jednego ze współorganizatorów konferencji.

https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/31103/pol-miedz-trans-inwestuje-w-intermodal.html