Pierwszy kurs na świadectwo maszynisty trwa

W Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów w Legnicy z początkiem 2017 roku rozpoczął się pierwszy kurs szkoleniowy na świadectwo maszynisty. Biorą w nim udział kandydaci na maszynistów ze spółek POL-MIEDŹ TRANS i Koleje Dolnośląskie. Pierwszy etap kursu obejmował staże stanowiskowe i szkolenie praktyczne w warsztatach POL-MIEDŹ TRANS. W dniu 6 lipca 2017 roku zakończyła się część teoretyczna kursu. Jest to drugi etap programu szkoleniowego, jaki maszyniści, posiadający już licencję, muszą zaliczyć aby zdobyć świadectwo maszynisty i samodzielnie prowadzić pojazdy kolejowe.

Kandydaci na maszynistów przystąpią teraz do trzeciego etapu szkolenia, czyli wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce – podczas prowadzenia pojazdów kolejowych pod nadzorem.

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów utworzony został przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, tzw. „Henrykówce” przy współpracy spółek POL-MIEDŹ TRANS i Koleje Dolnośląskie, w ramach projektu rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie LGOM oraz pozyskania dodatkowej kadry wykwalifikowanych pracowników kolejowych. W zakresie tego projektu w 2016 roku utworzona została również klasa o profilu technik transportu kolejowego, licząca 32 uczniów, której oficjalnym patronem stała się Spółka POL-MIEDŹ TRANS.

Ośrodek szkoleniowy w Legnicy, a także klasa techniczna o profilu technik transportu kolejowego są wspierane przez POL-MIEDŹ TRANS, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również w zakresie zapewnienia instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach i udostępniania materiałów szkoleniowych.