Obsługa klienta

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie krajowego transportu towarowego. Oddział dysponuje lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi oraz wagonami różnych typów.
ZAKRES USŁUG:

 • realizacja przewozów kolejowych rzeczy dla KGHM Polska Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KGHM oraz podmiotów zewnętrznych, z uwzględnieniem postanowień wynikających z obowiązujących w transporcie kolejowym przepisów oraz z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w  transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM),
 • obsługa tzw. „przewozów gorących” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica”,
 • wykonywanie usług dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” i Oddział Huta Miedzi „Legnica”
  w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm,
 • prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym m.in. koncentratu miedzi, kruszyw,
 • kompleksowe usługi transportowe towarów koleją,
 • obsługa manewrowa bocznic i punktów ładunkowych,
 • wykonywanie prac utrzymaniowo – naprawczych dla taboru i sprzętu własnego oraz podmiotów zewnętrznych
  w zakresie:

  • remontów, napraw i przeglądów środków transportu kolejowego,
  • remontów, napraw i przeglądów środków transportu wewnętrznego,
  • remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie warsztatów lokomotywowni i wagonowni.

 

Sekretariat Oddziału Transportu Kolejowego
tel. (+48 76) 847 17 00
fax. (+48 76) 847 17 01
e-mail: jburda@pmtrans.pl

Wydział Handlu i Logistyki
Zbigniew Łuszcz Kierownik Wydziału
tel. (+48 76) 847 17 37
tel. kom. (+48) 661 914 242
e-mail: zluszcz@pmtrans.pl