Dane teleadresowe

Biuro Zarządu
Siedziba główna
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190
59-301 Lubin, woj. dolnośląskie

Sekretariat
tel. (+48 76) 847 18 00
fax (+48 76) 847 18 09
e-mail: sekretariat@pmtrans.pl

Główny Księgowy
Agnieszka Godlewska
tel. (+48 76) 847 18 50
tel. kom. (+48) 605 332 409
e-mail: agodlewska@pmtrans.pl

Biuro Rozwoju
Łukasz Laszczyński Kierownik Biura
tel. (+48 76) 847 18 36
tel. kom. (+48) 887 884 349
e-mail: llaszczynski@pmtrans.pl

Dział Zakupów
Kamila Wróblewska Kierownik Działu
tel. (+48 76) 749 68 40
kom. (+48) 721 771 952
e-mail: kwroblewska@pmtrans.pl

pozostałe telefony kontaktowe do Działu Zakupów
tel: (+48 76) 847 17 77; 76 749 68 83
fax: (+48 76) 847 12 02

Dział Umów
Anna Rutkowska Kierownik Działu
tel. (+48 76) 847 18 87
tel. kom: (+48) 508 260 270
e-mail: arutkowska@pmtrans.pl

Dział Spraw Pracowniczych
Teresa Brzozowska Kierownik Działu
tel. (+48 76) 847 18 22
e-mial: tbrzozowska@pmtrans.pl

Dział Infrastruktury i Elektroenergetyczny
Władysław Kędzierski Kierownik Działu
tel.  (+48 76) 847 17 04
tel. kom. (+48) 721 776 504
e-mail: wkedzierski@pmtrans.pl

Dział Administracji i Zarządzania Majątkiem
Adam Bzowy Kierownik Działu
tel.  (+48 76) 847 10 70
tel. kom. (+48) 783 990 412
e-mail: abzowy@pmtrans.pl

Oddział Transportu Kolejowego
Dyrektor Oddziału Transportu Kolejowego
Grzegorz Gorczycki
tel. (+48 76) 847 17 00
tel. kom. (+48) 609 460 016
e-mail: ggorczycki@pmtrans.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału Transportu Kolejowego
Andrzej Adamiec
tel. (+48 76) 847 17 00
tel. kom. (+48) 669 502 512
e-mail: aadamiec@pmtrans.pl

Sekretariat Oddziału Transportu Kolejowego
tel. (+48 76) 847 17 00
fax. (+48 76) 847 17 01
e-mail: jburda@pmtrans.pl

Wydział Handlu i Logistyki
Zbigniew Łuszcz Kierownik Wydziału
tel. (+48 76) 847 17 37
tel. kom. (+48) 661 914 242
e-mail: zluszcz@pmtrans.pl

Wydział Bezpieczeństwa Kolejowego
Sławomir Jochna Kierownik Wydziału, pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Transporcie Kolejowym oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM)
tel. (+48 76) 847 17 72
tel. kom. (+48) 605 321 760
e-mail: sjochna@pmtrans.pl

Wydział Przewozów Licencjonowanych
Jerzy Hojka Kierownik Wydziału
tel. (+48 76) 8471819
tel. kom. (+48) 602 271 116
e-mail: jhojka@pmtrans.pl

Dział Dyspozytury
Witold Wojciechowski Kierownik Działu
tel. kom. (+48) 661 914 234
e-mail: wwojciechowski@pmtrans.pl

Dział Utrzymania Lokomotyw
Paweł Mieszczak Kierownik Działu
tel. (+48 76) 749 18 90
tel. kom. (+48) 785 804 130
e-mail: pmieszczak@pmtrans.pl

Dział Utrzymania Wagonów
Adam Ulatowski Kierownik Działu
tel. (+48 76) 747 71 82
tel. kom. (+48) 607 310 043
e-mail: aulatowski@pmtrans.pl