Działalność, bezpieczeństwo, certyfikaty i licencje

DZIAŁALNOŚĆ

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.  to:

 • transport kolejowy rzeczy i osób,
 • utrzymanie taboru kolejowego,
 • pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów (ECM).

Na wykonywanie działalności POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.  posiada następujące licencje i certyfikaty:

 • Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy nr WPR/002/2003
 • Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób nr WPO/165/2008
 • Certyfikat Bezpieczeństwa – Część A nr PL1120150015
 • Certyfikat Bezpieczeństwa – Część B nr PL1220150020
 • Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nr PL/31/0017/0002

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wykonuje usługi kolejowe na zewnętrznych liniach kolejowych sieci PKP PLK S.A. oraz obsługuje bocznice kolejowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. realizuje usługi z uwzględnieniem postanowień wynikających z obowiązujących w transporcie kolejowym przepisów oraz z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS/ECM).

 

BEZPIECZEŃSTWO

POL–MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. dla zapewnienia bezpieczeństwa stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (SMS).

Głównym celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie bezpiecznego zarządzania działaniem przewoźnika kolejowego.

Stworzony w POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem jest zorientowany procesowo i zawiera opis stosowanych przez przedsiębiorstwo procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem, które są poddawane niezależnym audytom.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Opracowana przez POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. polityka bezpieczeństwa odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstwa, zobowiązanie (misję) i strategiczną wizję w zakresie bezpieczeństwa. Polityka zawiera między innymi deklarację intencji, a także wskazuje ogólne zamierzenia i cele Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Polityka bezpieczeństwa określa również zasady i podstawowe wartości, zgodnie, z którymi postępuje przedsiębiorstwo i pracownicy, i wyraża w ten sposób zaangażowanie organizacji w tworzenie i doskonalenie etyki pracy oraz daje pracownikom wyraźne wytyczne działania w celu ugruntowania kultury bezpieczeństwa i świadomości w zakresie bezpieczeństwa w organizacji.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. jest sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kultura bezpieczeństwa rozumiana jest jako działania i zachowania pracowników POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. mające na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu kolejowego, pracy i całego otoczenia systemu kolei. Wiedza, umiejętności i działania (WIEM, POTRAFIĘ, STOSUJĘ, PRZEWIDUJĘ) przekładają się na poziom kultury bezpieczeństwa systematycznie umacnianej w POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Kładziemy nacisk na kluczowe zasady odnoszące się do rozwoju poziomu kultury bezpieczeństwa.

SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM DLA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE (SMS/ECM)

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. ustanowiła system zarządzania utrzymaniem i jest w stanie spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 445/2011 w celu dopilnowania, aby każdy wagon towarowy, za którego utrzymanie jest on odpowiedzialny, był w stanie poruszać się w bezpieczny sposób.

POLITYKA UTRZYMANIA

Opracowana przez POL–MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. polityka utrzymania odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstwa, zobowiązanie (misję) i strategiczną wizję w zakresie bezpiecznego utrzymania wagonów towarowych. Polityka zawiera między innymi deklarację intencji, a także wskazuje ogólne zamierzenia i cele Systemu Zarządzania Utrzymaniem.
SKANY

 1. Certyfikat bezpieczeństwa A
 2. Certyfikat bezpieczeństwa B
 3. Certyfikat ECM
 4. Licencja transport rzeczy
 5. Licencja transport osób
 6. Polityka bezpieczeństwa
 7. Polityka Wagony
 8. UTK Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa