DO WYDZIERŻAWIENIA

  1. Budynek parterowy, murowany, podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., odgromową. Obiekt z funkcją biurowo-socjalną w dobrym stanie technicznym i użytkowym, położony w Lubinie przy ul. Wójta Henryka, w obr. 9, na działce o nr ewid. 26/28. Budynek o powierzchni użytkowej 276,5 m2 dysponuje 13 pomieszczeniami od 5 m2 do 34 m2, w tym:
    – w podpiwniczeniu 5 pomieszczeń o powierzchni od 5 m2 do 34 m2 oraz WC,
    – na parterze 8 pomieszczeń o powierzchni od 10 m2 do 20 m2.
  2. Teren przed budynkiem z przeznaczeniem na parking.

Oględziny obiektu po uprzednim zgłoszeniu.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 76 847 10 70, 783 990 412.

przykładowe pomieszczenie biurowe – parter

sala konferencyjna – podpiwniczenie

korytarz parter

korytarz parter